Uppdrag

Större förändringsprojekt inom Bank & Finans där kunder skulle byta leverantör av bankens totala systemstöd samt att gå in i en ny samarbetsstruktur med andra banker. Verksamhetsprojektets uppdrag var att säkerställa att verksamhetens samtliga processer och produkter fungerade i samband med och efter övergången.

Genomförande

Projektet delades in i fyra delprojekt:

  1. Acceptans- och konverteringstest för samtliga processer och produkter
  2. Utbildning av samtliga medarbetare
  3. Kravställning och implementering av ett nytt intranät
  4. Hantering av ett process- och produktspår

Bankens process- och produktägare var huvudsakliga kravställare och i projektet ingick även ett stort antal medarbetare från verksamheten. En checklista togs fram, som omfattade samtliga aspekter som behövde arbetas igenom och prickas av för att säkerställa processerna, kundpåverkan och intern och extern kommunikation. Processägarna var godkännare av omfattningen av listan samt gav den slutliga GO/NOGO-rekommendationen till styrgruppen.

Resultat

  • Samtliga leverabler levererades enligt ursprunglig plan.
  • Produktionssättning med efterföljande stabiliseringsperiod gick över bankens förväntan.
  • Addsight har fått flera nya uppdrag hos kunden.