Produktutveckling inom telecom

Uppdrag

Kunden driver utveckling av telefoner tillsammans med externa underleverantörer. Uppdraget bestod i att etablera samarbete med en ny leverantör samt som en del i detta utveckla mjukvaran för en ny mobiltelefonmodell baserat på en för kunden ny plattform.

Genomförande

Addsight fick uppdrag var att projektleda ett multinationellt utvecklingsprojekt med fokus på time-to-market. Utvecklingen skedde i samarbete med ODM-partners baserade i Kina och Frankrike samt med egna resurser i Kina och i Sverige. Uppdraget innebar ansvar för mjukvaran i telefonen samt övriga mjukvaror som används i produktionsprocessen och i serviceorganisationen. Mjukvaran anpassades för kundens specifika krav gällande design och navigering, för myndighetskrav på samtliga presumtiva marknader samt för en stor mängd krav från operatörer.

Resultat

  • Projektet levererade i utsatt tid med rätt funktionellt innehåll till uppsatta kvalitetsmål.
  • Addsight har fått nya uppdrag hos kunden.