Konsulter

Addsights projektledare är seniora med bred erfarenhet av att hantera stora och komplexa projekt. De bidrar med lugn och trygghet i projekten samtidigt som de är handlingskraftiga och får saker att hända.

Lars Bjurnemark

Senior program-/projektledare

lars.bjurnemark@addsight.se
0703-91 93 91

Senior programledare med bred erfarenhet från olika branscher såsom bank & finans, automation, telekom och logistik, både nationellt och internationellt. Starka ledaregenskaper och stor förmåga att skapa och leda team med individer med olika bakgrund, kultur och personlighet. Lång erfarenhet av att leda program vars sponsorer är företagsledningar och styrelser. Lars har drivit ett flertal större och mycket lyckade förändrings­projekt. Han drivs av att hantera projekt vars mål får stor påverkan på organisation och arbetssätt och som måste hanteras med strukturerad förändringsledning. Flertalet projekt har även inneburit behov av processutveckling parallellt med projekts övriga aktiviteter. Detta ökar kravet på det levererande projektet, och organisationen av detsamma, vilket är något Lars har stor förmåga att hantera.

Göran Olsson

Senior program-/projektledare

goran.olsson@addsight.se
0722-49 49 91

Göran är en drivande och målinriktad konsult med lång projektledningserfarenhet inom framförallt bank- och finansmarknaden. Han har mångårig erfarenhet av att driva stora projekt med ett flertal aktörer och utmanande krav. Hans sätt att uppnå resultat baseras på att få alla att jobba mot samma mål och att vara expert på att få rätt prioriteringar och koordinera beroenden och leveranser mellan alla parter. Ett av Görans favoritområden är att leda arbetet vid plattformsbyten och migreringar av miljöer och speciellt gäller detta inom bank – och finansmarknaden där Göran medverkat i ett flertal stora program och projekt. Göran är en viktig spelare när verksamheten och IT ska komma överens och nå slutmålet.

Heinz Wellershaus

Senior program-/projektledare

heinz.wellershaus@addsight.se
0706-44 20 85

Heinz är IPMA-certifierad och har stor erfarenhet av att leda projekt inom verksamhets-, produkt- och systemutveckling. Han har dessutom nosat på projekt inom fastighetssektorn. Heinz är kort sagt en generallist med stor erfarenhet och metodkunnande som håller intressenter uppdaterade och tar tillvara medarbetarnas engagemang och kunskaper till ett lyckat projekt. Han är van vid att leda projekt  i Sverige men även i en internationell miljö både med multikulturella team och med delprojekt i olika länder. Heinz har vid minst tre tillfällen tagit över projekt som befunnit sig i kris och vänt dem till att leverera lyckade resultat.

Michael Christiansson

Senior program-/projektledare

michael.christiansson@addsight.se
0735-10 96 11

Senior program-/projektledare med stor erfarenhet av att leda projekt bl.a. inom IT-drift/infrastruktur, system och produktutveckling. Han har stor vana att leda projekt med många inblandade parter och externa leverantörer, främst inom Infrastruktur. Är även van att leda projekt som påverkar hela eller delar av verksamheten och van att ha kontakt med olika delar inom en organisation för att landsätta projekten. Metodisk, systematisk och målinriktad.

Bo Jensen

Senior projektledare/migreringsspecialist

bo.jensen@addsight.se
+45 29 86 92 36

Drivande och målinriktad konsult med lång projektledningserfarenhet från bank och IT, både i Danmark och Sverige. Bo har mångårig och omfattande erfarenhet från stora migreringsprojekt, och specialistkompetens inom avancerade datakonverteringar. Hans sätt att uppnå resultat baseras på att få alla att jobba mot samma mål och på koordinering mellan verksamhetens krav och utveckling och test av migrering, samt analys och hantering av verksamhetsmässig påverkan i dialog med verksamheten.

Lena Henning

Senior program-/projektledare

lena.henning@addsight.se
0702-63 60 39

Senior projektledare med bred erfarenhet från bankbranschen vilket har gett henne en gedigen kunskap om bankers verksamhet, produkter och tjänster. Lena har drivit ett antal projekt med stor påverkan på organisation och processer och där projektledningsrollen har ställt krav på en förmåga att driva förändringsarbete på ett strukturerat sätt. Hon har bland annat drivit ett flertal projekt inom stora migreringsprogram där bankers kärnsystem och kringsystem migrerats. Projekten har omfattat både IT, verksamhet och samverkan med systemleverantören. Lena har lång ledarskapserfarenhet även från roller som affärsområdeschef och personalchef. Hon är drivande, resultatorienterad, har starka ledaregenskaper och mycket god samarbetsförmåga.

Samuel Svensson

Senior projektledare

samuel.svensson@addsight.se
0768-08 07 26

Projektledare med 10 års erfarenhet inom främst bank och finans, men även andra branscher såsom transport och logistik. Samuel har djup kunskap, inte minst om bankers verksamhetskritiska processer, men har även mycket bra förståelse för IT och integration, vilket gör honom till en effektiv projektledare som alltid når målen.

Samuel är en god kommunikatör som alltid strävar efter att skapa ett lösningsorienterat arbetsklimat, vilket uppskattas av både ledning och projektmedlemmar. Han behärskar projektledning och dess metoder och har en komplett verktygslåda för att driva både stora och komplexa projekt.