Kärnbankstransformation

Uppdrag

En av Sveriges större banker skulle ersätta befintligt kärnbankssystem med en modern lösning som skulle bidra till att öka graden digitalisering. Programmets mål var att genomföra övergången inom uppsatta tids- och budgetramar med begränsad negativ påverkan på bankens medarbetare och kunder.

Genomförande

Addsight fick programledaruppdraget samt i tillägg uppdrag som projektledare för flera av de mest centrala projekten. Programmet var ett stort förändringsprogram som inkluderade konfiguration och GAP-utveckling av kärnbankssystemet, landsanpassning till svenska regelverk och svensk bankinfrastruktur, integration mot kringliggande system, framtagning av nya arbetsprocesser för samtliga medarbetare på banken, genomförande av utbildningar, testning på alla nivåer inklusive integrationstestning med externa parter och acceptanstestning.

Programmet bestod av sju projekt och sysselsatte som mest ca 400.

Resultat

  • Projektet levererade enligt förväntan och banken erhöll som ett resultat av programmet Celent Award för världens bästa digitala transformation inom bank och finans.