Intrastrukturprojekt

Uppdrag

Kunder är en större leverantör av banksystem med cirka 120 banker som kunder. Uppdraget gick ut på att slå ihop två driftsleverantörers miljöer till en sammanhängande logisk miljö systemmässigt, säkra upp ett antal internetexponerade system och byta ut klientplattformen för alla användare.

Genomförande

Kunder är en större leverantör av banksystem med cirka 120 banker som kunder. Uppdraget gick ut på att slå ihop två driftsleverantörers miljöer till en sammanhängande logisk miljö systemmässigt, säkra upp ett antal internetexponerade system och byta ut klientplattformen för alla användare.

Resultat

  • Snabbare nätverk (WAN).
  • Ökad säkerhet.
  • Lägre driftskostnad.
  • Addsight har fått flera nya uppdrag hos kunden.