Etablering av klinik

Uppdrag

Landstingsfullmäktige inom ett landsting fattade beslut att etablera en geriatrisk klinik med enheter på två orter. Enheterna skulle ge ett mervärde till äldre patienter samt patienter där det inte fanns något botande behandling.

Genomförande

Addsight fick uppdraget att projektleda arbetet med att införa den nya geriatriska kliniken. Projektets mål var att etablera den nya kliniken utan att påverka den totala mängden vårdplatser på sjukhuset. Införandet av kliniken var uppdelat i ett antal delprojekt  och i projektet ingick en mängd metodarbete i form av att sätta upp projektmål, etablera projektspecifikationer, checklistor och projektmodeller. Inom projektets ansvarsområde låg också arbete med att:

  • Sätta upp organisationen för kliniken
  • Rekrytera personal
  • Se till att berörda kliniker som får minskat antal vårdplatser pga nyetableringen jobbar effektivt efter och under omorganisationen
  • Skapa journaldatasystem och ekonomisystem
  • Skapa samarbetsavtal mellan klinikerna
  • Hantera av lokalfrågor

Resultat

  • Projektet levererade enligt  sjukhusets önskemål.
  • Projektet levererade enligt ursprunglig tidplan.
  • Addsight har fått nya uppdrag hos kunden.