Hem
Erbjudande
Case
Projektledare
Om Addsight
Kontakt

DETTA ÄR ADDSIGHT

Förmågan att ständigt kunna anpassa och utveckla ett företags produkter, tjänster, processer och organisation efter marknadens krav är en avgörande framgångsfaktor för alla företag. Att lyckas med detta kräver rätt strategier och mål, men minst lika avgörande är att arbeta på rätt sätt för att nå målen. Addsight är ett oberoende konsultbolag med inriktning mot kvalificerad projektledning, som med ett målorienterat arbetssätt optimerar leveranssäkerheten i de projekt vi driver. Våra projektledare har kunskap och väl beprövade fungerande arbetssätt, och har erfarenhet av att driva utvecklings- och förändringsprojekt på ett sådant sätt att kundernas mål kan uppnås. Vi gör helt enkelt det vi är bäst på, driver projekt. Det är Addsight.

DETTA HAR VI GJORT

Våra konsulter har i rollen som projekt- och programledare drivit ett antal projekt av varierande storlek, såsom:
- Förändringsprojekt inom bank & finans
- Produktutvecklingsprojekt inom telekom och automation
- Infrastrukturprojekt
- Verksamhetsimplementering i samband med nya och förändrade systemstö
- Kund- och plattformsprojekt inom mobil telekom

DETTA KAN VI GÖRA FÖR DIG

Vi driver utvecklings- och förändringsprojekt målstyrt och med ett stort helhetsansvar, så att du kan driva din verksamhet vidare utan intäktsförluster och utan att tappa tempo. Genom ett arbetssätt som hela tiden fokuserar på identifierade aktiviteter som är viktigast för att driva projektet framåt, skapar vi en miljö som leder till enkla men målmedvetna processers om ökar möjligheten att leverera det verksamheten behöver.